Halfeti Meslek Yüksekokulu Kurulu
1.
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Fatih KAYRAN
Müdür 
2.
Dr. Öğr. Üyesi S. Ceylin ŞANLI KAYRAN 
Müdür Yardımcısı
3.
Öğr. Gör. Onur ERASLAN
Müdür Yardımcısı
4.
MYO Sek. Yunus AKGÜN
Raportör