Halfeti Meslek Yüksekokulu Kurulu
1.
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Fatih KAYRAN
Müdür 
2.
Öğr. Gör. Hülya ERASLAN
Müdür Yardımcısı
3.
Dr. Öğr. Üyesi S. Ceylin ŞANLI KAYRAN
Müdür Yardımcısı
4.
MYO Sek. Yunus AKGÜN
Raportör