MÜDÜR                                                                                     
     
                                                         MÜDÜR YARDIMCILARI                                                   
 
  Dr. Öğr. Üyesi S. Ceylin ŞANLI KAYRAN


  Öğr. Gör. Onur ERASLAN

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ 


Yunus AKGÜN