MÜDÜR                                                                                     
          

 
                                                         MÜDÜR YARDIMCILARI                                                   
        
Öğr. Gör. Hülya ERASLAN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
     
Dr. Öğr. Üyesi S. Ceylin ŞANLI KAYRAN


YÜKSEKOKUL SEKRETERİ 


Yunus AKGÜN