Halfeti Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
1.
Öğr.Gör. Dr. Mehmet Fatih KAYRAN
Müdür
2.
Dr. Öğr. Üyesi S. Ceylin ŞANLI KAYRAN
Müdür Yardımcısı
3.
Öğr. Gör. Onur ERASLAN
Müdür Yardımcısı
4.
Doç. Dr. Ömer Faruk DEMİRKOL
Üye
5.
Dr. Öğr. Üyesi Okan ÇOLAK
Üye
6.
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BEYAZGÜL
Üye
7.
MYO Sek. Yunus AKGÜN
Raportör