Birim Kalite Komisyonu
 
Görev Unvan İsim
Birim Kalite Yöneticisi Müdür Öğr.Gör.Dr.M.Fatih KAYRAN
Birim Akademik Kalite
Yöneticisi
Öğretim Üyesi/Araştırma
Görevlisi/Öğretim Görevlisi
Öğr.Gör.N.Emrah ÖZÇELİK
Birim İdari Kalite
Yöneticisi
Yüksekokul Sekreteri Yunus AKGÜN
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri
Bölümü Kalite Yöneticisi
 
Bölüm Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi S.Ceylin ŞANLI KAYRAN
Otel Lokanta ve İkram
Hizmetleri Bölümü Kalite Yöneticisi
 
Bölüm Başkanı
 
Öğr.Gör.Dr.M.Fatih KAYRAN