Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı

Halfeti Meslek Yüksekokuluna bağlı Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı 2 yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Programın Amaçları
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programının amacı; turizm endüstrisinde, özellikle seyahat sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman açığını gidermektir. Öğrencilere temel işletmecilik ve turizm bilgisinin yanı sıra turizm dağıtım sistemini oluşturan seyahat sektörünün yapısı ve işleyişi, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü, tur planlama ve yönetimi, turizmde ulaştırma ve profesyonel biletleme konularında gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip elemanlar yetiştirmektir. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programı; turizm ve seyahat işletmelerinin çeşitli bölümlerinde sorumluluk üstlenebilecek, bunun yanında gerekli koşulları sağladığında kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek, uygun meslek elemanı adayı olabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Puan Türü 
TYT
Unvan
İlgili programdan mezun olanlar “Turizm Meslek Elemanı” unvanı alacaklardır.
 
İş Olanakları
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, seyahat acentaları ve tur operatörlerinin tur tasarım ve operasyon, tur satış ve gereken belgeyi almak koşulu ile biletleme bölümlerinde çalışabileceklerdir. Ayrıca konaklama işletmelerinin seyahat endüstrisi işletmeleri ile ilişkileri düzenleyen ilgili bölümlerinde satış-pazarlama elemanı olarak çalışabilecek bilgi ve donanıma sahip olabileceklerdir. Bu meslek elemanları; kamu ve özel sektörde, seyahat ve otelcilik hizmetleri, acentecilik, reklamcılık- tanıtım, fuarcılık vb. gibi alanlarda organizasyon, ön büro, satış ve pazarlama hizmetleri gibi değişik görevlerde çalışabilmektedirler.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar
İşletme
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği  

BOLOGNA