Turist Rehberliği Programı

Halfeti Meslek Yüksekokuluna bağlı Turist Rehberliği Programı 2 yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçedir.

Programın Amaçları
Turist Rehberlği Önlisans Programının amacı; Turizm ve özellikle turist rehberliği alanında gerekli olan temel uygulamalara ait bilgi ve beceriyi geliştirmek; aynı zamanda bu becerileri kullanarak turistik bir geziyi ya da turu sevk ve idare etme beceri ve vizyonuna sahip, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmek ve bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Puan Türü 
TYT

Unvan
İlgili programdan mezun olanlar “Turizm Meslek Elemanı” unvanı alacaklardır.
 
İş Olanakları
Turist Rehberliği Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan yabancı dil yeterlilik koşullarını sağladıkları takdirde; bağımsız turist rehberi, seyahat acentasına bağlı turist rehberi, seyahat acentası yöneticisi, seyahat acentası enformasyon memuru, müze rehberi olarak istihdam olanağına sahiptirler. Yine bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli puanı alanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam olanağına sahiptirler. Ayrıca bunların dışında seyahat işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta veya üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına sahip olacaklardır.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği  
Turizm Rehberliği 
Turizm İşletmeciliği
 
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı

Halfeti Meslek Yüksekokuluna bağlı Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı 2 yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçedir.

Programın Amaçları
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programının amacı; turizm endüstrisinde, özellikle seyahat sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman açığını gidermektir. Öğrencilere temel işletmecilik ve turizm bilgisinin yanı sıra turizm dağıtım sistemini oluşturan seyahat sektörünün yapısı ve işleyişi, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü, tur planlama ve yönetimi, turizmde ulaştırma ve profesyonel biletleme konularında gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip elemanlar yetiştirmektir. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programı; turizm ve seyahat işletmelerinin çeşitli bölümlerinde sorumluluk üstlenebilecek, bunun yanında gerekli koşulları sağladığında kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek, uygun meslek elemanı adayı olabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Puan Türü 
TYT

Unvan
İlgili programdan mezun olanlar “Turizm Meslek Elemanı” unvanı alacaklardır.

İş Olanakları
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, seyahat acentaları ve tur operatörlerinin tur tasarım ve operasyon, tur satış ve gereken belgeyi almak koşulu ile biletleme bölümlerinde çalışabileceklerdir. Ayrıca konaklama işletmelerinin seyahat endüstrisi işletmeleri ile ilişkileri düzenleyen ilgili bölümlerinde satış-pazarlama elemanı olarak çalışabilecek bilgi ve donanıma sahip olabileceklerdir. Bu meslek elemanları; kamu ve özel sektörde, seyahat ve otelcilik hizmetleri, acentecilik, reklamcılık- tanıtım, fuarcılık vb. gibi alanlarda organizasyon, ön büro, satış ve pazarlama hizmetleri gibi değişik görevlerde çalışabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar
İşletme
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği